Shoqata e Doktrinės Krishtere M.U.S.E.U.M.

Lutje nga Ati Gjergji Preka

 

Para Zotit (lutja per para Eukaristia)

 

Robe e Nderit